top of page

Utdrag ur pågående romanprojekt med arbetsnamnet Julia Augusta - gruvarbetardöttrar:

Textskiss ur romanarbete - Storgruvan

Uppläsning av skiss ur romanarbete - Joel

Utdrag ur utställningskatalogen till Vi vilja ej mera än hava vår rätt, Museet Kvarnen, Filipstad:

Gruvstrejken i Persberg 1869-2019 150 år

bottom of page