Flickorna rör sig i en värld där vuxna kastar en skugga även i sin frånvaro.

Flickornas uppgift är att hålla ihop världen. Det är flickorna som ordnar och får allt att fungera.

De går metodiskt och analytiskt till väga.

 

I spänningsfältet mellan att hålla ihop världen och att plocka isär den sätter de sig till motvärn.

De måste förbereda sig. De bidar sin tid. Snart skrider de till handling.