top of page

Flickorna rör sig i en värld där vuxna kastar en skugga även i sin frånvaro.

Flickornas uppgift är att hålla ihop världen. Det är flickorna som ordnar och får allt att fungera.

De går metodiskt och analytiskt till väga.

 

I spänningsfältet mellan att hålla ihop världen och att plocka isär den sätter de sig till motvärn.

De måste förbereda sig. De bidar sin tid. Snart skrider de till handling.

bottom of page